Statistika

Seisuga 01.09.2017 õpib Tallinna Reaalkoolis 2017.-2018. õppeaastal 979 õpilast, sealhulgas

  • I kooliastmes (I – III klassini) – 174 õpilast, sh 81 tüdrukut ja 93 poissi;
  • II koolistmes (IV – VI klassini) – 186 õpilast, sh 79 tüdrukut ja 107 poissi;
  • III koolistmes (VII – IX klassini) – 289 õpilast, sh 126 tüdrukut ja 163 poissi;
  • gümnaasiumis (X – XII klassini) – 338 õpilast, sh 156 tüdrukut ja 182 poissi.

Klassikomplekte on 30: I – VI klassini on kaks paralleelklassi, peale VI klassi avame ühe VII klassi lisaks ja seega on VII – XII kolm paralleelklassi.