Tööpakkumised

  • Tallinna Reaalkooli õppe- ja kasvatusalaste vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (PDF)
    Kinnitatud Tallinna Reaalkooli hoolekogu 04.11.2014 otsusega nr 3.6
  • Tallinna Reaalkooli töötasu juhend Tallinna Reaalkoolis töölepingu alusel töötavatele isikutele (PDF)
    Kinnitatud Tallinna Reaalkooli direktori 12.09.2017. a käskkirjaga nr 1-6/01