Õppeaasta 2017-2018

Kooliaasta algus 01.09.2017, kooliaasta lõpp 12.06.2018.a

Õppenõukogude toimumisajad:

24.01, 21.03, 16.05, 11.06, 18.06 ja 20.06.

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

 1. sügisvaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
 2. jõuluvaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
 3. talvevaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a ;
 4. kevadvaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
 5. suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2017/2018. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

 1. periood 01.09. – 20.10.2017
  arvestuste nädal 16.-20.10
 2. periood 30.10. – 15.12.2017
  arvestuste nädal 11.-15.12
 3. periood 18.12.2017 – 16.02.2018
  arvestuste nädal 12.-16.02
 4. periood 19.02.2018 – 13.04.2018
  arvestuste nädal 09.-13.04
 5. periood 16.04.2018 – 12.06.2018
  arvestuste nädal 04.-08.06

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.-11. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa keeles (suuline) – 13.-14. juuni 2018

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 3. klass
  • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018
  • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018
 • 6. klass
  • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018
  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

Kokkuvõtva hindamise ajad 2017/2018. õppeaastal