Valikained

Valikainete kursused, millest õpilane saab lisaks koolikohutuslike ja suunavalikainetele valida. Valikkursuste õpe korraldatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija olemasolul. Valikkursustele registreerimine toimub eelneva õppeaasta kevadel, va 10. klass.

Valikkursused 10. kl 11. kl 12. kl Σ
Igal aastal üks kursus
matemaatika süvakursus 1 1 1 3
füüsika süvakursus 1 1 1 3
hiina keel* 3 3 3 9
Ühel või kahel õppeaastal kursus
kõne ja väitlus* 1 1
mütoloogia ja kirjandus 1 1
kõne ja kiri 1 1
inglise keel
üks kursus neljast on valitav järgmiste hulgast:

Briti kirjandus
Tõlkekursus
Inglise ärikeel
Forrest Gump ja ülevaade USA eluolust 60ndatel ja 70ndatel
inglise keel X

4** 4
matemaatika riigieksam 1 1
vene keel (sertifikaat) 1 1
füüsika (lai) 1 1 2
geoinfosüsteemid (GIS) 2 2
meedia 1 1
filosoofia* 1 1
Eesti Vabariigi õigussüsteem* 1 1
riigikaitse 2 2
geenitehnoloogia 1 1 2
usundiõpetus 1 1
majandus (õpilasfirma) 2 2
elu keemia* 1 1
globaliseeruv maailm*
Kursused läbi kolme aasta
keemia süva 1
geograafia süva 1
bioloogia süva 1
kehaline kasvatus 2
muusika (segakoor) 1
kunst (vaba looming) 1
draama 1
üritusturundus ja promotsioon* 1
kirjakunst* 1

* koostöös 21. Kooli ja GAG-ga

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018