Uute õpilaste vastuvõtt

vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi

 • 2018.-2019. õppeaastaks on 1. klass komplekteeritud. 1. klassi lastevanemate koosolek toimub 29.05 kell 17.15. Koosolek toimub Pärnu mnt 11 õppehoones.
 • Kooliküpsusuuring 1. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimus 17.- 18. veebruar.
 • Registreerimine kooliküpsusuuringule toimub 22. jaanuarist kuni 30. jaanuarini kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu.
 • Täpsem info: vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 7. klassi

 • 2018.-2019. õppeaastaks on 7. klass komplekteeritud.
 • Sisseastumistestid 7. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimusid 17. märtsil 2018 algusega kell 11.00.
 • Testile registreerimine toimub 1. märtsist kuni testile eelneva kolmapäevani Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine on lõppenud. Vaata tulemusi siit.
 • Täpsem info: vastuvõtt 7. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

 • 17. märtsil 2018. aastal kell 10.00 korraldasid Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Lisainfo
 • Katsetele saab registreeruda 1. märtsist (alates 10.00) kuni 14. märtsini 2018. a. Ühiskatsete infosüsteemis http://katsed.tln.edu.ee/
 • Testide tulemused avalikustatakse Ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt 28. märtsil 2018 (kell 16.00). Ühes testide tulemuste avalikustamisega annavad koolid teada ka vestlusele kutsumise otsusest ning vestluse toimumise aja.
 • Täpsem info: vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt üleminekuklassidesse

 • 2018./2019. õa uute õpilaste vastuvõtt toimub 5. klassi. Teistesse klassidesse vabu kohti hetkel pole.
  Registreerimine 5. klassi katsetele toimub kooli infosüsteemi kaudu kuni 10. juunini. 5. klassi vastuvõtukatsed eesti keelest ja matemaatikast toimuvad 13. juunil kell 11.00 vastavalt kooli sisseastumiskorrale.
  Küsimuste puhul palun pöörduda õppalajuhataja Tiina Talvi poole ()
 • Täpsem info: vastuvõtt üleminekuklassidesse