Vastuvõtt 5. klassidesse

5. klasside katsete tulemused on näha kooli infosüsteemis.