Vastuvõtt põhikooli vabadele kohtadele

vastuvõtt

2018/2019 õa uute õpilaste vastuvõtt toimub 5. klassi. Teistesse klassidesse vabu kohti hetkel ei ole.
Registreerimine 5. klassi katsetele toimub kooli infosüsteemi kaudu kuni 10. juunini. 5. klassi vastuvõtukatsed eesti keelest ja matemaatikast toimuvad 13. juunil kell 11.00 vastavalt kooli sisseastumiskorrale.

Küsimuste korral palun pöörduda õppealajuhataja Tiina Talvi poole ()