10. klassi dokumentide vastuvõtt

vastuvõtt

Tallinna Reaalkooli 10. klassi astumiseks vajalikke dokumente võetakse ruumis 111 vastu järgmistel aegadel:

  • neljapäeval, 21. juunil 10.00−12.00,
  • esmaspäeval, 25. juunil 11.00−13.00.

Tallinna Reaalkooli 10. klassi astumise avaldus tuleb allkirjastada nii õpilasel kui vanemal. Avaldus on kooli veebilehel blankettide all.

Avalduse esitamiseks on kaks võimalust:
1) paberkandjal ning õpilase ja vanema poolt allkirjastatult koos teiste vajalike dokumentidega;
2) elektroonselt nii õpilase kui vanema digiallkirjaga saadetult e-posti aadressil enne teiste dokumentide esitamist.

Dokumentide esitamiseks on lisaks avaldusele tarvis kaasa võtta:

  • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
  • passi või ID kaardi koopia (saab teha dokumente esitades);
  • õpilaspäeviku raha 3.50 €.

E-õpilaspileti pilti saab teha dokumente esitades või saata elektroonselt .