Koolisisesed projektid

Teatriprojekt

 • Lühitutvustus: iga aasta kolmandal õppeveerandil külastab gümnaasium koos õpetajatega teatrit väljaspool Tallinna.
 • Eestvedajad, vastutajad: REK

Keskkonna projekt “Koolinoorte õppekäigud loodusesse: metsa, raba ja veekogude elukoosluse ja probleemistiku tundmaõppimiseks”

 • 2012
 • Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks (7.02.2012)
 • Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks Viimsi Rannarahva muuseumis (8.05.2012)
 • Õppekäigud Nõva RMK puhkealale ja Tsitre-Muuksi loodusrajale (21.05.2012)
 • Eestvedajad, vastutajad: Piret Karu, Andres Raa

Kooliajaleht REAALI POISS

 • Kooli ajalehega saab tutvuda aadressil http://rp.real.edu.ee/
 • Eestvedajad, vastutajad: hoolekogu. Abistav käsi: õpetajad Mirja Särg, varem: Kaia Kivitoa, Piret Järvela

Tantsukool

 • II klassi õpilased õpivad seltskonnatantse.
 • RK Hariduse MTÜ, Ove ja Silvia Purje

Heategevuslik lillemüük

 • Vabatahtlikud müüvad kevadeti lillemärke, millest laekuv raha läheb liikumispuuetega lastele.
 • Koordineerib huvialajuht